Investavimo rizika

Investavimas per sutelktinio finansavimo platformą, kaip ir investavimas į kitus finansinius instrumentus, yra susijęs su rizikos prisiėmimu. Prieš pradėdami investuoti turite tinkamai įvertinti savo investavimo patirtį, žinias, finansinę padėtį ir su investavimu susijusią rizikas. Jeigu manote, kad nesuprantate galimų rizikų, susijusių su sudaromu sutelktinio finansavimo sandoriu, apsvarstykite galimybę kreiptis į specialistus.

Informacija pateikiama platformoje yra tik informacinio pobūdžio. Röntgen neatsako už projekto savininko pateiktos informacijos teisingumą. Projekto aprašymas, informacija susijusi su projekto sąmata bei numatomomis pajamomis yra tik orientacinio pobūdžio ir gali kisti dėl įvairių rinkos sąlygų. Kiekvienas sutelktinio finansavimo sandoris gali turėti tik jam būdingų rizikų. Todėl siūlome finansuotojui įvertinti ne tik paminėtų rizikų aprašymą, bet ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sudaromam sutelktinio finansavimo sandoriui.

Sutelktinio finansavimo platforma Röntgen yra tik techninė priemonė, padedanti sutelktinio finansavimo šalims sudaryti sutelktinio finansavimo sandorius, todėl neatsako prieš finansuotojus dėl prarastų sutelktinio finansavimo lėšų ir (ar) negautos tikėtinos grąžos.

Primename, sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatyta draudimo apsauga.