PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika („Politika“) nustato pagrindines sutelktinio finansavimo platformos „Röntgen“ operatoriaus UAB „Trečia diena“ („Röntgen“ arba „mes“) interneto svetainės www.rontgen.lt lankytojų, klientų, jų atstovų, naudos gavėjų, užtikrinimo priemones pateikusių asmenų bei kandidatų į Röntgen siūlomas darbo pozicijas („Jūsų“) asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

UAB „Trečia diena“

Juridinio asmens kodas: 304211859

Gynėjų g. 14-120, Vilnius, Lietuva

Atnaujinus šią Politiką, nauja redakcija visuomet publikuojama Röntgen interneto svetainėje. Jeigu Jums iškiltų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šios Politikos nuostatomis, Jūs bet kada galite susisiekite su mumis el. paštu [email protected].

 1. Asmens duomenų tvarkymas sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo tikslu
  1. Röntgen, kaip sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, atitinkamų paslaugų teikimo tikslu tvarko savo klientų, jų atstovų bei klientų prievoles užtikrinančių asmenų duomenis.
  2. Teikdami sutelktinio finansavimo paslaugas mes vadovaujamės reglamentu (ES) 2020/1503 bei su klientais (ar jų prievoles užtikrinančiais asmenimis) sudarytomis sutartimis.
  3. Siekdami tinkamai suteikti sutelktinio finansavimo paslaugas, taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais su sutelktinio finansavimo paslaugų teikimu susijusiais tikslais:
   1. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimui (numatytus taikytinuose teisės aktuose bei mūsų vidaus politikose)
   2. įsiskolinimų mūsų arba mūsų klientų atžvilgiu išieškojimui (vadovaujantis sudarytomis sutartimis)
   3. kitų mūsų veiklai taikytinų reikalavimų įgyvendinimui.
  4. Aukščiau nurodytais tikslais mes tvarkome šiuos klientų (jų atstovų) ir klientų prievoles užtikrinančių asmenų asmens duomenis:
   1. kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir pan.);
   2. duomenis, kliento naudojamus prisijungimui prie Röntgen interneto svetainėje esančios kliento paskyros (kliento naudotojo ID, slaptažodis ir pan.);
   3. duomenis apie kliento (finansuotojo) turimas žinias bei patirtį investavimo srityje;
   4. finansinius duomenis (asmens kreditingumo reitingą, finansinius įsipareigojimus, pajamas, duomenis apie nuosavybę, paskolas, informaciją apie Röntgen platformoje sudarytus sandorius, jų apimtį ir pan.);
   5. duomenis apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis (pareigos atstovaujamoje bendrovėje, duomenys apie asmens dalyvavimą juridinių asmenų kontrolėje ir pan.);
   6. kitus duomenis, kurie yra būtini Röntgen paslaugų teikimui.
  5. Aukščiau nurodytus asmens duomenis Röntgen gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai juos pateikiate) arba kitų šaltinių (pvz., valstybinių duomenų bazių, tokių kaip VĮ „Registrų centras“ administruojamos sistemos, ir pan). Taip pat, Jums pasirinkus galimybę prisijungti prie platformos per turimą Facebook ar Google paskyrą, pagrindinius identifikacinius Jūsų duomenis gausime iš šių platformų (apie perduodamų identifikacinių duomenų apimtį šios platformos Jus informuos atskirai). Pabrėžiame, kad visais atvejais atitinkamų duomenų tvarkymas yra vykdomas siekiant užtikrinti tinkamą sutelktinio finansavimo paslaugų teikimą.
  6. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo tikslu renkami asmens duomenys yra saugomi 10 metų nuo sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus.
 2. Asmens duomenų tvarkymas statistikos tikslu
  1. Reglamentas (ES) 2020/1503 nustato Röntgen reikalavimą skelbti savo interneto svetainėje statistinius duomenis apie Röntgen teikiamas sutelktinio finansavimo paslaugas. Atitinkamai, šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, tokius kaip informaciją apie sudarytų sandorių sumą, investicijų sumą ir pan.
  2. Pažymėtina, kad aukščiau nurodyti Jūsų duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad neliktų galimybės identifikuoti konkretaus duomenų subjekto (duomenys yra nuasmeninami).
  3. Atitinkamų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo Röntgen atžvilgiu taikomų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių Röntgen pareigą skelbti statistinius duomenis
 3. Asmens duomenų tvarkymas Jūsų pateiktų užklausų administravimo tikslu
  1. Jums susisiekus su Röntgen (el. paštu, telefonu, pateikus užklausas per socialinių tinklų paskyras ar bet kokiu kitu būdu), atitinkamų užklausų administravimo tikslu bus tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys. Toks tvarkymas yra grindžiamas teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimu, taip pat ir – įvairių teisinių reikalavimų vykdymu ir (ar) mūsų teisėtų interesų gynimu.
  2. Nurodytų duomenų tvarkymo pagrindas įprastai yra Röntgen teisėtas interesas. Kai kuriais atvejais Jūsų pateiktų užklausų ar skundų administravimo pagrindu gali būti teisės aktų reikalavimų vykdymas.
  3. Pateikdami užklausas laikykitės bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų - nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini siekiamam tikslui, t. y. užklausos, skundo, laiško ar prašymo išdėstymui.
  4. Jūsų pateikti asmens duomenys įprastai yra saugomi iki 3 metų, nebent kitokį saugojimo laikotarpį lemia tokios aplinkybės kaip būtinybė ginti Röntgen ar kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui. Saugojimo laikotarpis taip pat gali kisti ir nuo teisės aktuose nustatytų reikalavimų, todėl atitinkami Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį.
 4. Asmens duomenų tvarkymas Jums teikiant kandidatūrą į Röntgen siūlomas darbo pozicijas
  1. Röntgen Jūsų asmens duomenis (CV, motyvacinį laišką ar pan.) tvarko kai atitinkamą informaciją pateikiate kandidatuodami į Röntgen siūlomą darbo poziciją. Atitinkamai, tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant savo asmens duomenis.
  2. Siųsdami mums savo asmens duomenis vykdomų ar ateityje vykdytinų atrankų tikslu, laikykitės bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikite perteklinės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų kandidatūra.
  3. Jūsų pateiktų duomenų saugojimo terminas priklauso nuo Röntgen vykdomos atrankos į konkrečią darbo poziciją trukmės. Pasibaigus atitinkamai atrankai Röntgen Jūsų asmens duomenis tvarkys tik tuo atveju, jeigu Jūs dėl to išreikšite atskirą sutikimą.
 5. Interneto svetainėje naudojami slapukai
  1. Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje (www.rontgen.lt), galime tvarkyti Jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jeigu juos suteikiate. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukai yra nedidelės rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje (pvz., kompiuteryje ar telefone). Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje.
  2. Dėl šios priežasties mūsų interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Taigi, slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.
  3. Pagal savo trukmę slapukai skirstomi į trumpalaikius seanso slapukus (ištrinami lankytojui užbaigus naršymo seansą) bei ilgalaikius slapukus (saugomus ilgesnį laiką). Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal tai, ar jie priklauso pirmajai šaliai (pavyzdžiui, svetainės administratoriui) ar kitai – trečiajai šaliai (pavyzdžiui, internetinės reklamos organizatoriams).
  4. Bendrovės interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:
  5. Slapuko pavadinimas

   Teikėjas

   Galiojimas

   Aprašymas

   _fbp

   facebook.com

   3 mėnesiai

   Naudojamas Facebook, kad galėtų teikti reklaminius produktus, kaip antai trečiosios šalies pasiūlymus

   _ga

   google.com

   1 metai

   Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams

   _gid

   google.com

   1 diena

   Naudojamas Google Analytics atskirti naudotojams

   CAKEPHP

   rontgen.lt/p>

   Iki uždaroma naršyklė

   Techninis slapukas

   csrfToken

   rontgen.lt

   Iki uždaroma naršyklė

   Apsauga nuo csrt atakų

   SelectedLanguage

   rontgen.lt/p>

   Iki uždaroma naršyklė

   Kalbos parinktis

   VisitsCount

   rontgen.lt

   Iki uždaroma naršyklė

   Lankomumo skaičiui gauti

  6. Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojame susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis.
  7. Jeigu nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Vis dėlto, kai kurios slapukų rūšys (pavyzdžiui, būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą. Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.
 6. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
  1. Jūs, kaip duomenų subjektai, savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias teises:
   1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
   2. reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
   3. reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
   4. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
   5. reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
   6. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
   7. atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.
  2. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipkitės į mus raštu (el. paštu [email protected]): nurodykite konkrečią teisę, detalizuokite jos įgyvendinimo apimtį, taip pat pateikite savo kontaktinius duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą – kuriuo registravotės mūsų platformoje, telefono numerį). Jeigu mums trūks informacijos tam, kad galėtume tinkamai išanalizuoti Jūsų prašymą, su Jumis nedelsiant susisieksime. Atkreipiame dėmesį, jog Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises įgyvendiname vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei kompetentingų institucijų gairėmis.
  3. Jeigu manote, kad Röntgen Jūsų asmens duomenis tvarko neteisėtai ar pažeisdama Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, skatiname pirmiausia nedelsiant susisiekti su mumis (el. paštu [email protected]). Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.
 7. Asmens duomenų gavėjai
  1. Vykdydama savo veiklą Röntgen gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus (paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys.
  2. Atitinkamiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.
  3. Röntgen Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti ir šiems duomenų gavėjams:
   1. valstybės institucijoms ir registrams (Lietuvos bankui, Statistikos departamentui, notarams, teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, advokatams ir pan.);
   2. jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);
   3. mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams bei finansų įstaigoms, kurių paslaugomis vykdant savo veiklą naudojasi Röntgen;
   4. kitoms įmonėms, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui arba paslaugų teikimui;
   5. kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti;
  4. Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.
  5. Atkreipiame dėmesį, kad Röntgen veiklos vykdymui nėra reikalinga perduoti Jūsų asmens duomenis gavėjams, įsikūrusiems už Europos Sąjungos (ES) / Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Vis dėlto, jeigu išimtiniais atvejais dalį Jūsų duomenų būtų reikalinga perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES/EEE ribų, Röntgen įgyvendins Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytus reikalavimus bei imsis protingų priemonių šių perduodamų duomenų saugumui užtikrinti.