Dažnai užduodami klausimai

Jei nerasite jums reikiamo atsakymo, prašome kreiptis į mus užpildžius žemiau esančią formą

D.U.K.
Tai projekto finansavimas kai grupė asmenų kartu užtikrina visą projektui reikalingą investicijos sumą. Kolegialus investavimas leidžia finansuotojams investuoti jų norima pinigų sumą neprisirišant prie bendro investicijos dydžio. Sumažėjus minimaliai investicijos sumai atsiranda galimybė dalyvauti projektuose, kurie anksčiau buvo prieinami tik stambiems investuotojams, tampa lengviau diversifikuoti investicijų portfelį.
Röntgen tai Lietuvos banko prižiūrima sutelktinio finansavimo platforma leidžianti investuoti į nekilnojamojo turto projektus, kurie įprastai buvo prieinami tik siauram ratui stambių investuotojų.
Platformoje investuoti gali registruoti bei identifikaciją atlikę fiziniai ir juridiniai asmenys.

Taip, Sutelktinio finansavimo įstatymas įgalina per platformą investuoti ir juridinius asmenis.

Norėdami atlikti investiciją įmonės vardu, po registracijos bei identifikavimo pildydami klausimyną nurodykite paskyros tipą “juridinis” bei įveskite įmonės rekvizitus. Vartotojas, kurio vardu atidaryta paskyra bei atliekamos investicijos, turi būti ir įgaliotas įmonės atstovas galintis inicijuoti tokius sandorius.

 • Projekto savininkas teikia paraišką finansavimui gauti.
 • Platformos operatorius atlieka projekto vertinimą. Tik atranką praėję projektai pristatomi investuotojams.
 • Fiziniai bei juridiniai asmenys investuoja norimą sumą į projektą.
 • Surinkus reikiamą lėšų sumą, pinigai išmokami projekto vystytojui pagal iš anksto suderintą mokėjimų grafiką.
 • Investicija bei palūkanos investuotojams grąžinami pagal sutartą grafiką.

Prieš paskelbiant platformoje projekto savininkas bei operatorius pasirašo bendrąją paskolos sutartį, kurioje numatomos visų su investuotojais sudaromų sutarčių sąlygos. Šiuo dokumentu operatorius bei projekto savininkas patvirtina savo dalyvavimą sandoryje.

Nusprendus investuoti sugeneruojama analogiška paskolos sutartis, kurioje nurodomi investuotojo rekvizitai bei investicijos suma. Šis veiksmas yra laikomas oficiala projekto savininko bei platformos operatoriaus Oferta. Atlikdamas mokėjimą investuotojas atlieka Akceptą. Šie veiksmai visumoje užtikrina teisiškai oficialių kontrakto sudarymą bei visų šalių įsipareigojimą jį vykdyti.

Oferto bei Akcepto apibrėžimai detaliau aprašomi Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

Iki pinigus pervedant projekto savininkui jie yra laikomi riboto naudojimo elektroninių pinigų sąskaitoje. Šios lėšos negali būti panaudotos nei projekto savininko, nei platformos operatoriaus. Į vystytojo valdomą banko sąskaitą jos pervedamos pagal sutartą grafiką po įsipareigojimų įvykdymo.
Pinigai išmokami pagal sutartą grafiką. Dažniausiai mokėjimai sutaps su projekto eigoje atliekamais tarpiniais turto vertinimais bei statybos sąmatų patikromis. Įsitikinus, kad projekto vertė kyla bei anksčiau skirti pinigai buvo skirti vystymui – atliekamas sekantis išmokėjimas.
Per numatytą laiką nesurinkus reikiamos sumos visos investicijos bus grąžintos į investuotojų sąskaitas iš kurių buvo atlikti mokėjimai.
Jei investuojate naudodamiesi Bank-link paslauga jūsų mokėjimas bus užskaitytas iškarto.
Jei investiciją atliekate darydami paprastą bankinį pavedimą jūsų mokėjimo užskaitymas gali trukti iki 2 darbo dienų. Tokiu atveju į investuotojų sąrašą pateksite po mokėjimo užskaitymo. Susidarius situacijai, kai tarp pavedimo ir įmokos užskaitymo projektas tampa pilnai sufinansuotas, jūsų pinigai bus grąžinami į sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, o mokėjimo metu sudaryta sutartis atšaukta.
Dažniausiai investuotojų lėšos grįš iš baigto vystyti projekto pardavimo, nuomos pajamų arba užbaigtą projektą refinansuojant banke.
Viso projekto metu bendraujame su paskolos gavėju, todėl galimi paskolos grąžinimo sunkumai yra nustatomi gerokai anksčiau nei sueina terminas ją grąžinti. Pastebėjus, kad projekto savininkas susiduria su sunkumais imamės veiksmų bei kartu su juo ieškome visoms šalims geriausio sprendimo.
Atsižvelgiant į aplinkybes atliekami veiksmai:
 1. Paskolos termino pratesimas. Tai darome matant, kad projektas susidūrė tik su laikinais nesklandumais (pvz. pardavimai vyksta, tačiau lėčiau nei planuota) ir paskola bus grąžinta. Tokiu atveju investuotojams už vėlavimo laikotarpį suteikiama palūkanų premija.
 2. Pradedamas teisminis skolos išieškojimo procesas atliekant turto areštus, pasitelkiant skolų išieškojimo bendroves, teismus ar antstolius.
Investuotojui asmeniškai niekada nereikia dalyvauti skolos išieškojimo procese, Röntgen atstovauja investuotojus visuose išieškojimo proceso etapuose, bei nuolatos informuoja apie procesus.
Platformoje talpinamas investicijos yra garantuojamos pirminiu arba antriniu nekilnojamo turto įkeitimu (hipoteka) finansuotojų naudai. Įkaito turėtoju bei investuotojų atstovu priverstinio išieškojimo atveju nurodomas platformos operatorius.
Projekto savininko nemokumo atveju, siekiant grąžinti investuotojų pinigus, bus vykdomas priverstinis turto išieškojimas jį parduodant. Pirminė hipoteka investuotojams suteikia pirmumą į kompensaciją pardavus išieškomą turtą. Po to kompensuojami antrinę hipoteką turintys investuotojai.
Įkeitimai gali būti atliekami etapais, kai išmokamos surinktos lėšos taip išlaikant nuoseklų skolos ir įkeisto turto santykį. Daugiau apie taikomus įvairius skolos ir įkeisto turto vertės santykius skaitykite čia.
Prieš projektus pateikiant investuotojams Röntgen atlieka analizę, kurios metu įvertinama projekto savininko pateikta medžiaga, nepriklausomas turto vertinimas bei informaciją iš kitų šaltinių. Dėmesys atkreipiamas į esamą turto vertę, vystomo planą, vystytojo patirtį, turto likvidumą, kt.. Ši procedūra, kaip ir Röntgen projekto rizikos vertinimo balas, yra tik projekto apžvalga ir neturėtų būti vertinama kaip investavimo rekomendacija. Kiekvienas investuotojas prisiima pilną riziką dėl galimo paskolos gavėjo nemokumo ir su tuo susijusio palūkanų, visos ar dalies investicijos sumos negavimo.
Ilgėjantys standartiniai projektų tikrinimo procesai bei jų tvirtinimas keletu lygmenų lėmė išaugusius bankų fiksuotus kaštus susijusius su paskolos vertinimu. Dėl šios priežasties smulkiems bei vidutiniams projektams teikiamas žemesnis prioritetas, vertinimas užtrunka ilgiau arba jo visai atsisakoma. Projektuose, kuriems suteikiamas bankinis finansavimas ne pilna apimtimi, sutelktinis finansavimas gali tapti aktualus ir siekiant suformuoti nuosavo kapitalo dalį (mezzanine financing).
Taip, nuosavo kapitalo dalies finansavimas (mezzanine financing) galimas pateikus antrinį turto įkeitimą.
Tai subjektyvus platformos operatoriaus vertinimas apie projekto riziką. Skaičiuojant jį atsižvelgiama į tokius faktorius kaip vystytojo patirtis, projekto vieta, finansiniai rodikliai, kt. Vertinimo taisyklės yra suderintos su sutelktinio finansavimo platformų priežiūrą atliekančiu Lietuvos banku. Daugiau apie projektų vertinimą ir reitingo suteikimą skaitykite čia. Röntgen reitingas yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikomas investicijos rekomendacija.
 1. Platforma leidžia investuoti sumas nuo 100 EUR įgalindama investuotojus dalyvauti projektuose, kurie anksčiau buvo prieinami tik profesionalams.
 2. Profesionalūs investuotojai gali diversifikuoti savo investicijų portfelį nukreipdami lėšas į keletą skirtingų projektų taip sumažindami priklausomybę nuo vieno projekto sėkmės.
 3. Röntgen atlieka projektų paiešką, atranką bei priežiūrą iki investicijos grąžinimo. Užtikriname, kad investuotojui reiktų būti minimaliai įsitraukusiam, o norint – visa reikiama informacija būtų lengvai pasiekiama.
Visos platformoje vykdomos investicijos yra atliekamos tiesiogiai tarp projekto savininko ir investuotojų. Platforma yra tik techninis įrankis leidžiantis atlikti transakcijas todėl visos sutartys liktų galioti kaip numatyta.
 1. Nekilnojamojo turto vystymo finansavimas po statybos leidimo gavimo.
 2. Užbaigtos statybos pardavimų avansavimas.
 • Statybos leidimas
 • Techninis projektas
 • Įkeičiamo turto vertinimas
 • Projekto verslo planas
 • Projekto sąmata
 • Projekto laiko grafikas
 • Įmonės finansinės ataskaitos
Per 2-3 dienas nuo visų dokumentų pateikimo projektas įkeliamas į platformą. Investuotojų pritraukimas, nuo projekto patalpinimo platformoje, gali trukti dar apie 2 sav.
Taip, galimas. Išankstinio grąžinimo atveju projekto savininkas turi sumokėti investuotojams paskolos sutartyje numatytą palūkanų premiją.
Minimali investicija gali skirtis priklausomai nuo projekto, tačiau įprastai taikoma minimalios investicijos riba - 100 EUR.
Investuotojams netaikomi jokie naudojimosi platforma mokesčiai, tačiau privaloma susimokėti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus numatytus mokesčius. Investuojant kaip fiziniam asmeniui, kuris nevykdo individualios veiklos, reikia susimokėti 15% GPM (gyventojų pajamų mokestį) už faktiškai gautas palūkanas. Pareiga deklaruoti pajamas už per praėjusius kalendorinius metus faktiškai gautas palūkanas tenka patiems investuotojams. Deklaracijos turi būti pateikiamos iki gegužės 1 d.
Obligacijų patikėtinis tai trečioji šalis, kuri kolektyviai atstovauja visus obligacijų turėtojus komunikuojant su obligacijų emisijos išleidėju (Emitentu). Patikėtinio pagrindinė rolė yra atstovauti obligacijų turėtojus bei jų interesus, vykdyti su jų valia susijusius nurodymus. Šią rolę bei kas gali ją atlikti aprašo Lietuvos Respublikos Obligacijų savininkų įstatymas.
Vertybinių popierių sąskaita tai speciali sąskaita kurioje registruojama Jūsų nuosavybė į įsigytas akcijas bei obligacijas. Ji nėra reikalinga teikiant paskolas, tačiau būtina norint įsigyti vertybinius popierius tokius kaip akcijos ar obligacijos.
Dažniausiai vertybinių popierių sąskaitos atidarymo procedūra būna itin paprasta. Daugiau informacijos apie tokios sąskatos atidarymą galite sužinoti susisiekę su savo banko vadybininku.
Investuotojų patogumui šią sąskaitą galima nurodyti bei atsidaryti ir po investicijos atlikimo. Todėl galite drąsiai rinktis Jums patrauklias investicijas, o atsiradus poreikiui atidaryti vertybinių popierių sąskaitą mes jus informuosime.
Investuotojams netaikomi jokie naudojimosi platforma mokesčiai, tačiau privaloma susimokėti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus numatytus mokesčius.
Nuolatinių Lietuvos gyventojų uždirbtos palūkanos yra priskiriamos B klasės pajamoms, tad investuojant kaip fiziniam asmeniui reikia susimokėti 15% GPM (Gyventojų Pajamų Mokestį) už faktiškai gautas palūkanas. Platforma už Lietuvos gyventojo uždirbtas palūkanas VMI (Valstybinei Mokesčių Inspekcijai) pateikia informaciją, kuri yra užpildoma preliminarioje pajamų deklaracijos GPM308 v.3 formoje. Šį dokumentą galite rasti prisijungę prie VMI EDS (Elektroninės Deklaravimo Sistemos). Investuotojas pajamas deklaruoti ir GPM sumokėti už praėjusį mokestinį laikotarpį privalo iki gegužės 1d.
Per kalendorinius metus uždirbtų palūkanų sumai (įskaitant per Röntgen suteiktas paskolas bei nesusijusias investicijas) yra taikoma 500 Eur neapmokestinama riba. Jeigu bendra per kalendorinius metus gautų palūkanų suma 500 Eur sumą viršija, tai neapmokestinami pirmieji 500 Eur, o šį dydį viršijanti suma apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Tikslią reikiamą sumą rasite preiminarioje deklaracijos formoje. Jeigu investuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta pasikeičia, informacija nedelsiant turi būti atnaujinta prisijungus skiltyje „Nustatymai“ .
Investuotojams netaikomi jokie naudojimosi platforma mokesčiai, tačiau privaloma susimokėti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus numatytus mokesčius.
Nenuolatinių Lietuvos gyventojų uždirbtos palūkanos yra priskiriamos A klasės pajamoms. Röntgen platforma nuo šių pajamų automatiškai nuskaičiuoja 15% GPM (Gyventojų Pajamų Mokestį). Jeigu šalis, kurioje reziduoja investuotojas, yra sudariusi tarptautinę dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį su Lietuva, investuotojas gali užpildyti ir pateikti dvigubo apmokestinimo išvengimo formą DAS-1 bei gyvenamąją vietą patvirtinantį raštą (gautą iš rezidavimo valstybės mokesčio administratoriaus). Šiuo atveju, Röntgen automatiškai išskaičiuos atitinkamai 10% arba 0% GPM (priklausomai nuo investuotojo rezidavimo šalies) nuo uždirbtų palūkanų platformoje. Investuotojas taip pat turi sumokėti privalomus mokesčius savo rezidavimo valstybėje pagal tos valstybės taikomus įstatymus.
Jeigu investuotojas DAS-1 formos neužpildė laiku, VMI (Valstybinei Mokesčių Inspekcijai) gali būti teikiama DAS-2 forma dėl permokos grąžinimo. Dėl pažymos už sumokėtus Lietuvoje mokesčius gali būti teikiama DAS-3 forma. Per kalendorinius metus uždirbtų palūkanų sumai (įskaitant per Röntgen suteiktas paskolas bei nesusijusias investicijas) taip pat yra taikoma 500 Eur neapmokestinama riba. Norint pasinaudoti šia lengvata ir susigrąžinti iki 75 Eur galima teikti GPM309 formą. Jeigu investuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta pasikeičia, informacija nedelsiant turi būti atnaujinta prisijungus skiltyje „Nustatymai“ .
Turite daugiau klausimų?
Susisiekite su mumis!
VARDAS
TEL. NUMERIS
EL. PAŠTAS
ŽINUTĖ